Bejaarde man schaamt zich omdat hij zo traag was. Gebaar van kassierster doet de wachtrij stilvallen.

Mensen verrichten elke dag heldendaden, maar vaak gaan die vriendelijke gebaren ongemerkt voorbij. Dat is anders voor een buitengewone kassabediende die nu wereldwijd geprezen wordt omwille van haar naastenliefde en aardigheid.

Toen Spring Herbison Bowlin onlangs naar de supermarkt ging, zag ze iets wat haar hart een vreugdesprongetje deed maken. Een bejaarde man betaalde met kleingeld en voelde zich erg beschaamd omdat het tellen zo lang duurde. In plaats van verveeld te reageren, handelde de kassabediende de situatie erg mooi af.

Spring deed haar verhaal op Facebook:

“Tijdens de lunch werd mijn hart verwarmd in Wal-Mart. De spulletjes van deze heer werden gescand en hij kreeg het totaal te horen. Hij keek me verontschuldigend aan en begon handjes vol kleingeld uit zijn broek te halen. Hij mistelde zich en begon gefrustreerd te raken. Hij mompelde: ‘Het spijt me.’ Zijn handen en stem trilden.

Deze prachtige kassabediende nam zijn handen en spreidde het kleingeld over de kassa en zei: ‘Dat is geen probleem, schat. We zullen dit samen doen.’ Hij bleef zich tegenover ons beiden maar verontschuldigen en we verzekerden hem telkens dat het geen probleem was. Ze handelden de transactie af en hij schuifelde weg.

Ik keek die prachtige vrouw aan en zei: ‘Bedankt om zo geduldig te zijn voor hem.’

Ze schudde haar hoofd en zei: ‘Je hoeft mij niet te bedanken, schat. Wat er fout is met onze wereld is dat we vergeten zijn om van elkaar te houden.’”

Het is zo belangrijk om de kleinere dingen in het leven te waarderen. Het wondermooie verhaal van deze kassabediende is daar het beste voorbeeld van. De wereld zou een veel betere plek zijn, moest iedereen een beetje meer als deze kassabediende zijn.

DEEL dit bericht met je vrienden om hen tot goede daden te inspireren!

Bron en afbeeldingen: Facebook